Teknikerimizin Çalışmaları ve Gözlemleri
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Doğayla ahenkli bir bütünlük oluşturan bal arısı, bal toplamak için çıktığı yolculukta bitkileri keşfederler. Öncelikle çiçeğe konduğunda kendini koruması gerekmektedir çünkü çiçeğin dişi organı arının ağız, dil ve emme pompasını kapabilir eğer bu olay gerçekleşirse arı ölür. Arılar bu sebepten ötürü kondukları çiçekleri ve bitkileri özenle seçmek zorundadırlar. Bal arıları çiçeklerden nektar, iklimin sıcaklığına göre […]

Balın Depolanması
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Bal süzülüp dinlendirildikten sonra uygun ortamda depolanmalıdır. Bu durum balın kalitesini standartlığını koruyabilmesi için çok önemli bir işlemdir. Depolama işlemi uygulanırken dikkat edilmesi gereken, kaliteyi önemli ölçüde etkileyen etmenler mekânın ısısı, nemlilik oranı, ambalajda kullanılan malzemenin sağlık için uygunluğu ve balın depoda bekleme süresidir. Isı verilen ya da bekletme işlemi uzun tutulan balların rengi koyulaşabilmektedir. […]

Süzme ve Dinlendirme
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Hasat zamanı bala yabancı maddelerin karışması olması muhtemeldir. Ön süzme işlemi olarak basit yöntemler uygulanarak bu yabancı maddelerden bal arındırılmalıdır. Eğer balı süzme işlemi düzgün uygulanamazsa tüketici için çok tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Kazanın içine yerleştirilmiş, bezden delikli torbaların süzgeç gibi kullanılmasıyla uygulanan yöntem, balı süzmenin en uygun yoludur. Ardından tüketilmeye hazır hale getirebilmek için […]

Balın Kalitesini Etkileyen Etmenler
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Bal, üretimi çok emek gerektiren özel bir besin maddesi olduğu için kalitesine etki eden pek çok husus vardır. Birçok işlemden geçirilip sofralarımıza gelen balı üreten firmanın bu kurallardan bir tanesini bile gözden kaçırması balın kalitesini düşürmektedir. Bal hasadından sonra uygulanan saklama ve depolama işlemleri büyük bir titizlikle yapılmalıdır. Depo edilme süresi, depolandığı ortamın sağlık kriterleri, […]

Balın Bileşimini Oluşturan Maddeler
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

BALDA RUTUBET MİKTARI Balın içeriğinde bulunması geren doğal şekerler olması gereken konsantrasyon miktarını karşılıyorsa balda fermantasyon gerçekleşemez. Su miktarı %19’dan fazla olduğunda ise bu yüksek orandan dolayı fermente gerçekleşir. Bunun sonucunda ortaya çıkan karbondioksit ve asitler sebebiyle balın tadı ve rengi değişip kalitesi düşecektir. Olması gerektiğinden daha fazla nem içeren ballar olgunlaşmamış bala işarettir ya […]

Balın Antibakteriyel Özelliği
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Balda mikroorganizmaların yaşayamamasının ve çoğalamamasının sebebi balın antibakteriyel yapıda olmasından kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda dirençli bakterilerin insan sağlığı için tehdit oluşturması ve balın bu dirence karşı güçlü bir aktivitesi olmasından dolayı bal tedavi amaçlı kullanılabilmektedir. Apiterapi denilen bu tedavi yöntemi gelişmiş toplumlarda bilinçli bir şekilde kullanılmaktadır. İnsanları hasta eden bakterilerin yaşamasına uygun olmayan balın yapısı sayesinde […]

Balın Fermantasyonu
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Balın içeriğindeki şeker mayaları fruktoz ve glikozu parçaladığında alkol sebebiyle CO2 oluşur. Alkolün oksidasyonu sebebiyle asetik asit ve su meydana gelir. Bu olayın adı fermantasyondur ve balın bozulup ekşimesine neden olur. Kristalize olan bal bozulmuş sayılmaz ama fermente olan bal, bozulmuş demektir. Fermantasyon en çok depolama, maya içeriği, ve suyun oranından etkilenir. Saklama koşullarının ısı […]

Balın Kimyasal Özellikleri
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Bal çeşitli etkiler sebebiyle kimyasal bileşiminde farklılıklar barındırabilir. Hasat dönemi, üretim şekli, bitki kaynakları, coğrafi özellikler bunlardan sadece birkaçıdır. Ne kadar değişim gösterse de en temel kaynağı karbonhidrattır. % 80 şeker % 17 su ve %3 diğer maddelerden oluşan bal karmaşık bir kimyasal özelliğe sahiptir. Enzimler, protein, aminoasitler, organik asitler, uçucu ve fenolik bileşikler gibi […]

Balın Fiziksel Özellikleri
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

BALIN RENGİ Rengini nektarın çeşidinden alan bal, doğada saydamdan koyu kırmızıya kadar birçok renkte bulunmaktadır. Ballar renklerine göre dört ana gruba ayrılmaktadırlar. Bunlar koyu renk, ekstra açık amber, ekstra beyaz ve su beyazıdır. Balın rengini karoten, klorofil, ksantofil ve bazı bitki pigmentleri oluşturmaktadır. Bilimsel verilere göre balın rengini oluşturan kimyasal bileşimine bakıldığında rengi koyu olan […]

Balın Bileşimi
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Bal çeşitli makro ve mikro bileşenlerden meydana gelmiş, karmaşık yapıda bir besin kaynağıdır. Yapısı coğrafi koşullara, iklim şartlarına, mevsime, toprak yapısına, bitki örtüsüne göre çeşitlilik gösterir. Bu çoklu sebeplerden dolayı hakkında yapılan analizler de çeşitlilik göstermektedir. Bileşim sonuçları birçok nedenle değişebildiği halde genel olarak %80’i değişik türlerde şeker, %17`si sudur. % 3’ü ise aroma, enzim, […]

Balın Sınıflandırılması
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Balları, pazarlama tiplerine, üretimine, kaynağına, rengine, nem oranına ve şekline göre sınıflandırabiliriz. 1) KAYNAĞINA GÖRE a) Çiçek Balı(Nektar Balı) Balın kaynağını oluşturan bitkilerin hammaddesinde oluşan şeker bakımından zengin tatlı sıvıya nektar denir. Nektar, arılar tarafından ziyaret edildikçe bal için gerekli olan kaynak salgısı artar. Balarıları bu bal özlerini vücutlarındaki özel bezlerle salgıladıkları bileşenlerle değişikliğe uğratıp […]

Balın Tanımı
Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Uluslararası Gıda Tüzüğü`ne göre bal: “Balarıları tarafından, çiçeklerin nektarlarından veya bitkilerin yaşayan kısımlarından alınan özsuların, toplanarak; vücutlarındaki özel maddeler yardımıyla işlenerek üretilen; petek gözlerine depolanıp olgunlaştırılan, tatlı bir maddedir.” Tüm yiyeceklerin en safı olan bal iyi olgunlaştırıldığında, yükselen şeker yoğunlaşması sayesinde bakteriler yaşama şansı bulamazlar. Sulandırılınca hemen bozulduğu için, taklit edilemeyen bal peteği mumu ve […]