Categories
Balın Yapısı ve Özellikleri

Uluslararası Gıda Tüzüğü`ne göre bal:

“Balarıları tarafından, çiçeklerin nektarlarından veya bitkilerin yaşayan kısımlarından alınan özsuların, toplanarak; vücutlarındaki özel maddeler yardımıyla işlenerek üretilen; petek gözlerine depolanıp olgunlaştırılan, tatlı bir maddedir.”

Tüm yiyeceklerin en safı olan bal iyi olgunlaştırıldığında, yükselen şeker yoğunlaşması sayesinde bakteriler yaşama şansı bulamazlar. Sulandırılınca hemen bozulduğu için, taklit edilemeyen bal peteği mumu ve arıların kendi gudde ifrazat bileşenleri sayesinde balda yapılan hilenin ortaya çıkmaması imkânsızdır.
Bal, balarılarının bitki nektarlarını ve çeşitli salgıları toplayarak işledikten sonra peteklerde depoladıkları ve olgunlaştırdıkları doğal bir üründür. Kaynağı çiçek nektarı olan ballar çiçek balı, bitki tarafından doğrudan salgılanan veya bir böcek yardımıyla oluşan salgılardan elde edilen ballar ise salgı balı olarak adlandırılır. Böcek uzmanları bile yaşam döngüsünün çok önemli bir yapı taşı olan arıların nektarı nasıl bal haline getirdiklerini tamamen anlamış değildirler. Olağanüstü bir yapıyla donatılmış bu mucizevî canlılar sayısız bitki, çiçek ve meyveleri ziyaret ederek dünyanın en saf ve tatlı besinini üretmektedirler. Ülkemizin uluslararası düzeyde zengin bitki floralarına sahip olması da balın kalitelisini ve doğalını tüketebilmemizi sağlamaktadır.